Mt.ZanZiBar na konferenci v Brně 2013

Mt.ZanZiBar na konferenci v Brně 2013

Ve dnech od 21.- 23. Února 2013 proběhla v Brně Vědecká konference Záchrana v Zimě (Rescue in Winter) v Univerzitním kampusu Brno Bohunice. Konferenci pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a Masarykova univerzita Brno (Fakulta sportovních studií).

Konference se věnovala problematikou podchlazení, omrzlin, úrazů na lyžích, záchrany, první pomoci při proboření ledové plochy, záchrany technické i zdravotnické při zasypání lavinou a dalšími specifickými problémy. Její obsah byl rozdělen do třech sekcí, jakkoli MountainSki.cz se s určitostí zaměřilo pouze na první, konající se ve čtvrtek 21.2.2013:

1. den - Odborná konference pro odbornou zdravotnickou veřejnost

2. den - Společná odborná konference složek IZS a odborné veřejnosti

3. den - Ukázky a praktické workshopy

Ze sestaveného harmonogramu nás zaujaly následující části:

  1. Zasypání lavinou – prezentováno paní MUDr. Janou Kubalovou, která nás zasvětila do patofyziologie přežití pod lavinou a algoritmus první pomoci.
  2. Následovala přednáška horského vůdce Mgr. Jana Bednařík - Lavinové vyhledávače. Pan Mgr. Bednařík se věnoval lavinové tématice, lavinové výbavě, prevenci, statistice přežití a faktu, že až 90% lavin je uvolněno ve svahu samotnou obětí.
  3. Paní MUDr. Jaroslava Říhová nám představila tématiku – Omrzliny (patofyziologie a léčba omrzlin). Paní Říhová působí v Ústavu tělovýchovného lékařství v Praze, jakkoli se zabývá omrzlinami obětí v celé ČR. Přednáška bylazaměřena na rizikové faktory omrzlin, jejich prevenci a další léčení.
  4. S přednášejícím Ing. Janem Smolkem jsme se věnovali izotermické fólii alias – Lékárničková fólie (Šprochy vs. Realita), pan Smolek nás provedl samotnou historií, složení, provedenými vlastními pokusy, zjištěnými výsledky až po správné použití při záchraně proti prochladnutí. Dozvěděli jsme se, že izofólie je možné použít k pokrytí při popáleninách. Pozor je to hořlavina.

Horská vůdce Janek Bednařík názorně ukazuje fukci lavinového vyhledávače

Po krátkém občerstvení, jsme měli možnost navštívit projekci vítězných outdoorových filmů v Liberci (2012 – Pravidla FIS na sjezdovce a Rizika v horách) a komentované postery, workshopy – Lavinové vyhledávače. Poté jsme se opět stali tichými posluchači následujících zajímavých přednášek:

5. Pan Ing. Jiří Kučera se nám objasnil problematiku současných akumulátorů – Fungují všechny přístroje v zimě stejně jako v létě? (pan Ing. Kučera zmínil nejčastější příčiny potíží, vlastnosti baterií a představil moderní zdroje energie)

Fungují všechny přístroje v zimě stejně jako v létě?

6. Dále nám paní doktorka Jana Kubalová připomněla, jak důležitá je Těžká hypotermie – kdo má šanci na přežití? Představení historie, indikace, příčiny,  použitít hypotermie a několika případů těžké hypotermie z Čech i zahraničí.

Těžká hypotermie – kdo má šanci na přežití?

7. Pan MUDr. Petr Pavlík prezentoval Mimotělní oběh (výhody, nevýhody, teplota a její měření, nezbytnost a indikace hypotermie, ohřívání).

8. Nejzajímavějším hostem se pro nás stal pan Prof. Peter Paal, M.D. se svoji přednáškou Hypotermie (Co je to hypotermie, jak vzniká, reakce organismu, termoregulace, ztráta krve, trauma, klasifikace, přednemocniční a nemocniční péče, algoritmus směřování pacientů, ICAR Medcom algoritmus.

Prof. Peter Paal, M.D. se svoji přednáškou Hypotermie

Od 20.00h následoval výborný raut a cimbálová muzika s volným programem. Se skleničkou dobrého bílého vína jsme diskutovali s účastníky přednášek až do večerních hodin.

Přehled současných lavinových vyhledávačů dostupných v ČR


 

Autor: Žaneta Rejfková