OUTDOOR PSYCHOLOGY - Přednáška II. „Role psychologie při přípravě a realizaci výstupu“

Letmé poohlédnutí a shrnutí druhého dílu ze série přednášek PhDr. Ing Martina Pospíchala – „Psychologie pro dobrodruhy.“ Tento druhý díl projekce s názvem „Role psychologie při přípravě a realizaci výstupu“ přednášel zkušený psycholog PhDr. Ing. Martina Pospíchala v budově Karlovy Univerzity (Celetná 20, Praha 1) dne 18. února 2014.

Psychologie pro dobrodruhy

Jak již jsme uvedli v předchozím článku, PhDr. Ing. Martin Pospíchal se ve svých přednáškách zaobírá zákonitostmi fungování lidské mysli v podmínkách intenzívní psychické zátěže a zaměřuje se na nalezení způsobů, jak systematicky zlepšovat psychickou odolnost člověka tak, aby se dobrodružná situace nezměnila v situaci krizovou – tedy neřízenou a nebezpečnou pro všechny zúčastněné.

Soustředěnost PhDr. Martina Pospíchala na téma psychická odolnost horolezce

„Víme přesně, jak funguje lidský mozek v horách? Uvědomujeme si správně fyzikální podmínky horského prostředí? Co udělá daná nadmořská výška s fungováním lidského mozku?  Jak se odrazí psychické změny v závislosti na této výšce? Co nám lze doporučit a co nám může pomoci?“ byla hlavní témata našeho setkání.

Mozek v horách

Ve druhé části přednášky PhDr. Martin Pospíchal popisuje srozumitelně závislost lidské výkonnosti na úrovni strachu a naopak. Celou situaci PhDr. Pospíchal demonstruje na grafickém znázornění zvyšující se úrovně aktivace a přítomnosti strachu, která se může promítnout do fáze optimální úrovně aktivace a stimulující úrovně strachu.  Tyto změny přinášejí první pocity znejistění při prováděné činnosti. S odstupem času dané proměny mohou vést až k zhoršení kvality provádění již dříve naučených činností a zvýšení chybovosti. Další fáze následně již přináší nemožnost vědomého řízení činností a návrat k vrozeným instinktům. Poslední fáze tohoto procesu může vyústit až do úplné paralýzy řízení.

Obrázek „Strach probouzí zvíře v nás“

Ve třetí části přednášející kapitoly PhDr. Marin Pospíchal rozebírá strach (jeho předcházení a zvládání), dále psychickou zátěž, lidskou odolnost a taktéž již dříve zmiňovanou výkonnost v horském prostředí. PhDr. Pospíchal také poukazuje na to, jak je koncentrace pozornosti pro člověka důležitá, stejně tak i její vzájemná hloubka. Dalším zmíněným faktorem se stává důležitý lidský biorytmus, spánek, vůle a únava. Víme, jak s těmito faktory správně naložit?

 

Znázornění „Vnitřního souboje“

S naším odhodlaným výkonem (výstupem) v horách souvisí ještě další aspekty, mezi něž bezprostředně patří vytrénovanost těla, zdraví, bolest, únava, spánek, tekutiny, strava, počasí, chlad, samotná skupina zúčastněných, biorytmus těla, vlastní pocity strachu, stresující vlivy a v neposlední řadě také nadmořská výška. Toto celkové shrnutí patřilo do poslední náplně psychologické přednášky. 

Však Platonova slova stále zní: „Jsem přesvědčen, že nikoli zdravé tělo svou tělesnou zdatností zdokonaluje duši, nýbrž právě naopak, že zdravá duše svou vrozenou dokonalostí posilňuje a zotavuje tělo do té nejvyšší možné míry“.

Zájem široké veřejnosti o přednášku je dle účastníků velký

 

Zdroj: (https://outdoor-psychology.cz/prednasky/)

 

Autor:

Žaneta Rejfková