OUTDOOR PSYCHOLOGY - Přednáška „Využití psychologie v práci horského průvodce“

Dne 21.1.2014 jsme zavítali s Mt.ZanZiBarem na přednášku nazvanou „Využití psychologie v práci horského průvodce“, kterou přednášel pan PhDr. Ing. Martin Pospíchal na katedře psychologie na  Karlově Univerzitě v Praze, Celetná 20. 

Psychologie pro dobrodruhy a samotné představení PhDr. Ing. Martina Pospíchala 

Na ukázkovém příkladu realizovaného výstupu Wildspitze s menší skupinou klientů se pokouší PhDr. Martin Pospíchal ukázat na možné psychologické aspekty práce horského průvodce. I přesto, že výstup na vrchol Wildspitze nepatří k náročným, přibližuje pan PhDr. Pospíchal široké veřejnosti práci horského průvodce s možnostmi uplatnění psychologie v praxi a zaměřuje se tak hlavně na možnosti zvládání krizových situací, problémových klientů, překonávání pocitů strachu, principy vedení skupiny apod. 

PhDr. Martin Pospíchal přibližuje možnosti uplatnění psychologie v horské praxi

Další část přednášky tvoří psychologie horského průvodce, v níž se PhDr. Pospíchal soustřeďuje na aspekty, které ovlivňují náš výkon při výstupu na vrchol, např. koho máte sebou ve skupině. Přednášející tuto tématiku dále rozvíjí vznesenou typologii klientů horského průvodce a kombinaci rizikových faktorů dané osobnosti. „Víte, jak správně vést skupinu? Jak daleko dokážete přizpůsobit situaci svým zkušenostem?“ Následující otázky se stávají součástí velké diskuze všech zúčastněných. 

Můžeme snížit nehodovost na horách z pohledu psychologie?

Jak minimalizovat Váš vlastní strach z nehody klienta? 

PhDr. Pospíchal však pokládá horským průvodcům a široké veřejnosti další zajímavé otázky, jako např.: „Myslíte si, že existují nekonfliktní skupiny v horách? A pokud ano, mohou tyto skupiny podávat v rámci své činnosti ty nejlepší výkony? Jestlipak víte, jak dostát nekonfliktní komunikace mezi jednotlivými členy skupiny v horách? Proč máme strach? Je pro nás strach pozitivní či negativní emoce? Hraje náš strach pozitivní nebo negativní roli v horolezectví? Jaké jsou rizikové faktory vzniku nehod z pohledu psychiky? Můžeme snížit nehodovost na horách z pohledu psychologie? Jak minimalizovat Váš vlastní strach z nehody klienta?“ Na všechny tyto otázky přinesla tato probíhající psychologická přednáška odpovědi všem zúčastněným.

Nový obsah této psychologické přednášky vzbuzuje velký zájem z řad široké veřejnosti. 

Učebna během přednášky plně naplněna

Toto téma přednášky „Využití psychologie v práci horského průvodce“ Vám Mt.ZanZiBar vřele doporučuje, neboť je to téma, které je určeno, jak horským vůdcům a průvodcům, tak i široké veřejnosti a všem ostatním nadšencům, kteří se chtějí vydat do hor společně, jak se svými přáteli, tak i s klienty.

Zdroj: (https://outdoor-psychology.cz/prednasky/)

Autor: Žaneta Rejfková